කෙහෙලියට ඇප

පෞද්ගලික දුරකථනයේ බිල ගෙවීමෙන් රජයට කෝටි 08කට අධික පාඩුවක් සිදුකළ බවට චෝදනා ලැබූ

කෙහෙළියට හා එස්.පී.සී.

හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්ට ඇප

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සිටි සමයේදී ඔහුගේ පෞද්ගලික දුරකථනයේ මාසික දුරකථන බිල ගෙවීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 08කට අධික පාඩුවක් සිදුකළ බවට චෝදනා ලැබ සිටින හිටපු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල සහ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ජයම්පති බණ්ඩාර හීන්කෙන්ද මහත්වරුන් රුපියල් ලක්ෂ 05 බැගින් වූ ශරීර ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා නියම කළේය.

අල්ලස් කොමිසම විසින් පවරා තිබූ නඩු 13ට අදාළව අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස අධිකරණයෙන් කර තිබූ නියෝගයකට අනුව අධිකරණයේ පෙනී සිටි විත්තිකරුවන්ට මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙලෙස ඇප නියම කළේය.

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සිටි සමයේදී ඔහුගේ පෞද්ගලික දුරකථනයේ මාසික දුරකථන බිල වූ රුපියල් 230,000 බැගින් වූ මුදලක් රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ මුදල්වලින් ගෙවීම පිළිබඳ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ජයම්පති බණ්ඩාර හීන්කෙන්ද මහතාට එරෙහිවද, ඒ සඳහා අධාර අනුබල දෙන ලදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහිවද අල්ලස් කෙමිසම විසින් චෝදනා නඟා ඇත.

අල්ලස් කොමිසම පවරා ඇති මෙම නඩුව අද කැඳවූ අවස්ථාවේදී කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල හිටපු අමාත්‍යවරයා රුපියල් ලක්ෂ 05 ක ශරීර ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා නියෝග කළේය.

රාජ්‍ය මුදල් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් කරන ලද එම ගෙවීම්වලින් රජයට රුපියල් කෝටි 08කට අධික පාඩුවක් සිදුකළ බවටද විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම පවරා ඇති නඩු 13හි සඳහන් වේ.

මෙම නඩුවලදී විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන් කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් අධිකරණ නියෝග අනුව පෙනී සිටි තම සේවාදායකයන් ඇප මත මුදාහරින්නැයි ඉල්ලා සිටියේය.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සැලකිල්ලට ගත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකරුවන් රුපියල් ලක්ෂ 05 බැගින් වූ ශරීර ඇප මත මුදාහැරීමට නියම කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *