ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහනට සමගාමීව භෝග පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහනක්

minඅතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන “යළි අපි නැගිටිමු – අටු කොටු පුරවමු” ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහනට සමගාමීව, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන භෝග පැල සිටුවීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක අවස්ථාව අද (17) පෙරවරුවේ ගරු නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් පී. විජේවීර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් බම්බලපිටියපොලිස් ක්‍ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරිණ.

පසුගිය කන්න කිහිපය තුළ පැවැති නියං තත්වය හේතුවෙන් රටේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දැඩි පසුබෑමකට ලක්ව ඇත. එම පසුබෑම මගහරවා ගනිමින් 2017/2018 මහ කන්නය ආහාර නිෂ්පාදනය තුළ නව ප්‍රෙබා්ධයක් ඇතිකිරීමේ අවශ්‍යතාව මතුව ඇත. ඒ සදහා කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය සහ ඊට අනුබද්ධ සියලු රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනගොවි ප්‍රජාව මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේද දායකත්වයෙන් කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් දෙන ලද උපදෙස් මත මෙම වැඩසටහන ජාතික මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ජාතික වැඩසටහනට ශක්තියක් වෙමින් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම අද ආරම්භ කළ පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාවට නගනු ලබයි.

රාජ්‍ය අංශයේ විශාල ශ්‍රම බලකායක් ඇති නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් මෙම කාර්ය සදහා පුළුල් දායකත්වයක් ලබාදෙමින් ඉදිරියේදී ලංකාව පුරා විසිරී ඇති පොලිස් ස්ථානවල මෙහෙයවීමෙන් පැළ සිටුවීමේ පුළුල් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

පොලිස් ස්ථානවල වගාකිරීමට ඉඩ පහසුකම් ඇති භූමි බාගවල ගෙවතු වගාවන් ආරම්භ කිරීම හා ඒවා පවත්වාගෙන යාම, සියලු නිලධාරීන් විසින්ම අවම වශයෙන් ආහාරමය වටිනාකමක් සහිත එක් පැළයක් බැගිවන් වත් සිටුවීමට දිරිගැන්වීම, යහපත් ආහාර පාරිභෝජන රටා සහ ආහාර නාස්තිය අවම කිරීම පිළිබදව සේවකයින් දැනුවත් කිරීම මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *