පළාත් පාලන මැතිවරණය දෙසැම්බර් 07ට පෙර

පළාත් පාලන මැතිවරණය දෙසැම්බර් 07 වැනිදාට ප්‍රථම පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකයන් එකඟතාවකට පැමිණ ඇතැයි දේශපාලන ආරංචිමාර්ග පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද(16දා) අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැති පක්ෂනායක සාකච්ඡාවේදී මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.   එහිදී මිශ්‍ර ක්‍රමයට පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට පක්ෂනායකයන් එකඟතාවට පැමිණ ඇති අතර, එහිදී සුළු පක්ෂවල අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් කොට්ඨාස ක්‍රමය සහ සමානුපාතික ක්‍රමය 60% සහ 40% අතර පවත්වාගෙන යාමටද එකඟ වී ඇත. මීට පෙර කොට්ඨාස ක්‍රමය 70෴ ක් සහ සමානුපාතික ක්‍රමය 30% ක් ලෙස මැතිවරණය පැවැත්වීමට යෝජනාවී තිබිණි.

vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *