විහාරස්ථාන රැසක විනාශවී යමින් තිබූ පිළිම සහ බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ වැඩ අවසන්

වයඹ පළාතේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමින් යුත් විහාරස්ථාන කිහිපයක විනාශවී යමින් තිබූ පිළිම සහ බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ වැඩකටයුතු  අවසන් අධියරේ ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

දිවයින පුරා පිහිටි ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුක්ත ස්ථාන සංරක්ෂණයට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති අතර මේ වන විට එය ක්‍රියාත්මක  කරමින් පවතී.

මේ අතර විනාශවී යාමේ අවදානමට ලක් ව තිබූ  වයඹ පළාත තුළ පිහිටි හඳුනාගත් බිතු සිතුවම් සංරක්ෂණ කටයුතු කිහිපයක් පසුගිය වර්ෂයේ දී(2016) ආරම්භ කළ අතර, මේ වන විට එම ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ද අවසන් අධියරේ පවතින බව අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

බුළුපිටිය  ශී‍්‍ර සුගතාරාම පුරාණ විහාරය

කුරුණෑගල මීගමුව මාර්ගයේ උහුමීය, බුළුපිටිය ග‍්‍රාමයේ පිහිටා ඇති ශී‍්‍ර සුගතාරාම පුරාණ විහාරය මහනුවර යුගයේ ඉදිකරන ලද්දකි. මෙම විහාරයේ මහනුවර යුගයට අයත් බිතුසිතුවම් හා පිළිම නිර්මාණ දක්නට ඇති අතර එම සිතුවම් මතින් පසුකාලීනව නැවත සිතුවම් ඇඳීමක් ද සිදුකර ඇත. මෙම ස්ථානයේ කඩා වැටී තිබූ බුදු පිළිම සහ දේව පිළිම නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමත් කඩා වැටී ඉවත් කර තිබූ විෂ්ණු දේව පිළිමය පැරණි සාධක අනුව නැවත ගොඩ නැංවීමත් සිදු කර ඇති අතර විනාශ වී තිබූ බුදු පිළිමය තිබූ ස්වරූපයෙන් පැරණි තාක්ෂණය අනුව නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කර තිබේ. එසේ ම කඩා වැටීමට ආසන්නව තිබූ බුදු පිළිමයක් නැවත සවි කිරීමත් විනාශ වී තිබූ සිතුවම් සහිත සිවිලිම් ලෑලි ශක්තිමත් ව ස්ථාපිත කර ගැළවී යමින් තිබූ එම ලෑලිවල ඇඳී සිතුවම් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු ද මේ වන විට අවසන් කර ඇත.

පහළ බලදොර සුගතාරාම ටැම්පිට විහාරය

පඬුවස්නුවර ව්‍යාපෘතියට අයත් කුරුණෑගල හලාවත මාර්ගයේ හාතාපොළ හන්දියේ සිට කොබෙයිගනයට යන මාර්ගයේ කි.මී. 10 ක් පමණ දුරින් පහළ බලදොර ග‍්‍රාමයේ පිහිටා ඇති  සුගතාරාම ටැම්පිට විහාරය මහනුවර යුගයේ දී ඉදිකරන ලද ටැම්පිට විහාරයකි.  මහනුවර යුගයට අයත් සිතුවම් සහ පිළිම නිර්මාණවලින් සමන්විත මෙම විහාරයේ නිර්මාණවලට  වේයන් විසින් සිදු කරන ලද හානි හේතුවෙන් දැඩිලෙස විනාශ වී තිබිණි.

විහාරයේ සිතුවම් ඇඳ තිබූ වරිච්චි බිත්තියේ දැව කොටස් දිරාපත් ව තිබූ අතර  සංරක්ෂණ කාර්යයේ දී එම සිතුවම් සහිත බදාමය කොටස් වශයෙන් නියමිත තාක්ෂණ ක්‍රම භාවිතා කර සුරක්ෂිතව ගලවා ඉවත් කර වරිච්චි බිත්තිය නැවත සකසා ඉවත් කළ සිතුවම් කොටස් නැවත බිත්තියට සුරක්ෂිතව සවිකර ප‍්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සිදුකර ඇත.

කිනිගම සුගතාරාම විහාරය

මහනුවර යුගයට පසු කාලීන ශෛලියේ සිතුවම් සහ පිළිම දක්නට ලැබෙන බිංගිරිය කිනිගම සුගතාරාම විහාරය මීට වසර 70 කට පමණ පෙර ඉදිකරන ලද්දක් සේ සැලකේ. මෙම විහාරය කුරුණෑගල හලාවත මාර්ගයේ බෝවත්ත හන්දියේ සිට කොබෙයිගනේ මාර්ගයේ කිනියම ග‍්‍රාමයේ පිහිටා ඇත. මෙම විහාරස්ථානයේ විනාශ වී තිබූ පිළිම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමත් පසුකාලීන ව නොගැළපෙන ලෙස සවිකර තිබූ සිංහ රූපයේ කොටස් නිසි පරිදි ස්ථාපනය කිරීමත් සිදු කර ඇති අතර විනාශ වී යමින් තිබූ සිතුවම්වල වර්ණ කොටස් යළි සකස්කර පෙර තිබූ පරිදි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර ඇත.

___ _____ ________ _______ ______ 1 ___ _____ ________ _______ ______ 2 ___ _____ ________ _______ ______ 3 ___ _____ ________ _______ ______ 4 ___ _____ ________ _______ ______ 5 ___ _____ ________ _______ ______ 6 ___ _____ ________ _______ ______ 7 ___ _____ ________ _______ ______ 8 ___ _____ ________ _______ ______ 9 ______ ________ ______ ________ 2 ______ ________ ______ ________ 3 ______ ________ ______ ________ 4 ______ ________ ______ ________ 5 ______ ________ ______ ________ 6 ______ ________ ______ ________ 7 ______ ________ ______ ________ 8 ______ ________ ______ ________ 9 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 1 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 2 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 3 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 4 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 5 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 6 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 7 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 8 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 9 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 10 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 11 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 12 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 13 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 14 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 15 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 16 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 17 _________ ______ ________ _____ _____ ___________ __ _____ _______ 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *