සාර්ක් රටවල නීතිය හා සාමය (අභ්‍යන්තර/ ස්වදේශ කටයුතු) අමාත්‍යවරු කොළඹදී රැස්වේ

saarc-countriesසාර්ක් සංවිධානයට අයත් රටවල නීතිය හා සාමය (අභ්‍යන්තර/ ස්වදේශ කටයුතු) පිළිබද අමාත්‍යවරුන්ගේ 08 වෙනි රැස්වීම එළඹෙන 2017 ජූලි මස 11 සිට 13 වන දින දක්වා සියලූ සාක් සාමාජික රටවල සහභාගීත්වයෙන් කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත බව නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශ ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි. වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමට පූර්වගාමීව සාර්ක් සංවිධානයට අයත් රටවල නීතිය හා සාමය (අභ්‍යන්තර/ ස්වදේශ කටයුතු) පිළිබද ලේකම්වරුන්ගේ 08 වෙනි රැස්වීම සහ ආගමන බලධාරීන්ගේ 08 වෙනි රැස්වීම ද පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙවර කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත 8 වන රැස්වීම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කෙරේ.

සාක් සාමාජික රටවලදී වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන නීතිය හා සාමය (අභ්‍යන්තර/ ස්වදේශ කටයුතු) පිළිබද අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමේදී පොදුවේ කලාපයේ රටවල් මුහුණදෙන ත‍්‍රස්තවාදී උවදුර, නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම, පරිගණක අපරාධ මෙන්ම කුඩා ප‍්‍රමාණයේ අවි ජාවාරම් වැනි අභ්‍යන්තර කටයුතු, නීතිය හා සාමය පිළිබද ගැටළු විසදීම සදහා ස්ථිර විසදුම් සාකාච්ඡා කෙරේ.

සාක් රාජ්‍යවල අමාත්‍යවරුන්ගේ 7 වන රැස්වීම 2016 අගෝස්තු 03 සිට 04 දිනවලදී පකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් නුවරදී පැවැත්විණ. එම රැස්වීම අතරතුර ත‍්‍රස්තවාදයට එරෙහි සටන සදහා සාමූහිකව ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම පෙන්වාදුන් අමාත්‍යවරු, කලාපය තුළ ඇති මෙම ගැටළුවලට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සදහා විමර්ශන ක‍්‍රමවේදයක් සැකසීම, තොරතුරු හුවමාරුව සහ තාක්ෂණය හුවමාරුවෙහි ඇති වැදගත්කම අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *