සිල් රෙදි නඩුවේ තීන්දුව – ලලිත් හා අනූෂ වසර තුනක් හිරේට

රජයේ මුදල් මිලියන 600ක් අවභාවිත කරමින් පසුගිය ජනපතිවරණ සමයේදී සිල් රෙදි බෙදා දීමේ නඩුවේ වැරදිකරුවන් බවට පත්වූ හිටපු ජනපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මහතාට හා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනූෂ පැල්පිට මහතාට වසර තුන බැගින් බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් නියමවිය.

කොළඹ මහාධිකරණය මගින් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කළ අතර දෙදෙනාටම රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් වූ දඩ මුදලක් හා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට රුපයල් ලක්ෂ 50 බැගින් වන්දි මුදල් ගෙවන ලෙසත් නියෝග කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *