“හස්ති” අභියෝගතා ගවේෂණ තරගාවලිය-2017 ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේදී

sඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ 75 වන සංවත්සර වජ්‍ර ජයන්තියට සමගාමීව “හස්ති” අභියෝගතා ගවේෂණ තරගාවලිය-2017, මෙම මස 29 – 30 දෙදින පුරා බතලගොඩ ජලාශය හා නැව්ගල කඳුවැටිය ආශ්‍රිතව පැවැත්වේ.

දිවයින පුරා ආරාධිත පාසල් 40 කට අයත්, බාලදක්ෂ බාලදක්ෂිකාවන් 300 කට ආසන්න පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය හා බාලදක්ෂිකා සමූහය එක්ව මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කර අැත.

අභියෝගයට කැමති සැමට සංවිධායකයින් විසින් ආරාධනා කරනු ලැබේ.

(Scout Media Partners: SCOUTING MAGAZINE සහ විජය බාලදක්ෂ කදවුර, විජායි දමිල මාධ්‍ය බාලදක්ෂ කදවුර)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *