හෙළයේ මහා සිනමාකරු – ආචාර්ය ලෙස්ටර් ඇගයීමේ උලෙළක්

මෙරට මුල්කාලීන චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇගයීමේ උපහාර උලෙළක්  පැවැත්වීමට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

හෙළයේ මහා සිනමාකරු ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් , සුගතපාල සෙනරත් යාපා , තිස්ස ලියනසූරිය , කීර්ති ශ්‍රී පෙරේරා යන සිනමාවේදීන්ට මෙහිදී උපහාර පිදීමට නියමිතය.

මෙම මස 18 දා ප.ව 6.00 ට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇති මෙම උලෙළේදී රජයේ චිත්‍රපට අංශය මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සම්මානනීය වාර්තා චිත්‍රපට ඇතුළු වාර්තා චිත්‍රපට ඩිජිටල්කරණය කර සංරක්ෂණය කිරීමට ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදීමට ද නියමිතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *