දෙවැනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 4.0%යි

මෙම වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේ ඇස්තමේන්තුගත ආර්ථික වර්ධන වේගය 4.0%ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය. මෙම වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

ජාතික ආර්ථික සභාව ලබන 12 වනදා

මෙරට කෘෂිකර්ම සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත‍්‍රයේ පුළුල් පරිවර්තනයක් සිදු කරමින් රටේ ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තමා විසින් පසුගියදා පත් කරන සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

සැප්තැම්බර් 01දා සිට සියයට 20ක දත්ත වැඩිපුර

දත්ත සඳහා රජයේ 10% ක බද්ද සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරමින්, සමාගම්වලටත් 10%ක දත්ත වැඩිපුර පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදෙන්න යැයි කියා සිටි නිසා සැප්තැම්බර් සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

නොමිලේ රජයේ රැකියා පුප්පාඩු එකම තැනකින් – රාජ්‍ය ආයතනවලට නොමිලේ පළකළ හැකියි #lka

රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා පුරප්පාඩු දැන්වීම් සදහා නොමිෙලේ ප්‍රචාරය ලබාදෙන විශේෂ තොරතුරු සේවයක් ආරම්භකර තිබේ. එය රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු නොමිලේ ලබාදෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

මහ බැංකු පොලී අනුපාත මෙවරත් නොවෙනස්

දැනට පවතින මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය යෝග්‍ය බව 2017 අගෝස්තු 02 වැනි දින පැවති රැස්වීමේදී මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරමින්, ශ්‍රී ලංකා සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

චීනය ඉදිරියට

2016 දී ශ්‍රී ලංකාවට පෞද්ගලික විදේශ ආයෝජන (FDI) ලබාදුන් ප්‍රධානතම රටවල් දහය අඩංගු ලැයිස්තුවේ 5 වැනි ස්ථානයේ චීනය පසුවන බවත්, ඒ සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

ඉදිරි මසකට අවශ්‍ය සහල් තොග ලැබෙනවා

ඉදිරි මසකට අවශ්‍ය සහල් තොග මේ වනවිට ලැබෙමින් පවතින බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සහ දර්ශක පිළිබඳ තත්ත්වය – 2017

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ‘ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සහ දර්ශක පිළිබඳ තත්ත්වය – 2017’ නමින් වාර්තාවක් නිකුත් කර සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

‘ආසියාවේ අනාගතය’ පිළිබඳ 22 වැනි ජාත්‍යන්තර සමුළුව ජපානයේ දී

ජපාන රජය හා නිකී (NIKKE) මාධ්‍ය පදනම හා එක්ව සංවිධානය කරන ලද ආසියාවේ අනාගතය පිළිබඳ 22 වැනි ජාත්‍යන්තර සමුළුව පසුගියදා සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

අඩු වැඩි බඩු මිළ

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව 2016 මාර්තු මස ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 110.0 ලෙස ගණනය කර ඇති අතර එහි මාර්තු මාසයේ සම්පූර්ණ ලිපිය >>>