බැසිල්ගේ මූල්‍ය වංචා ගැන විමලුත් දැනගෙන හිටියා

ජනවාරි 08 වනදා ඇත්තටම මොකක්ද සිද්ධ වුණේ. හුඟදෙනෙක් තාම මේක පටලවාගෙන ඉන්නේ, නැත්තම් හරියාකාර වැටහීමක් නෑ? මෙතන රාජපක්ෂ පැරදුණාටත් වඩා සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

ඒක සළබයා සමනළයා වෙනවා වගේ වැඩක්

ඔබගේ මුල්ම සිනමා කෘතිය අහස් ගව්ව. ප‍්‍රංශ නවරැල්ල, ඉතාලියානු නව යථාර්ථවාදය වගේ සිනමා ශෛලීන්ගේ ආභාසය මෙම කෘතිය පුරාවටම අපි දකිනවා. සම්පූර්ණ ලිපිය >>>